در مراسمی که پنج شنبه هجدهم مرداد ماه سال جاری به میزبانی دفتر فرماندار نجف آباد برگزار شد، اکرم عباسی مدیر پیشین میراث فرهنگی شهرستان تودیع و به جای او علیرضا حبیبی معارفه شد.

رییس جدید میراث فرهنگی نجف آباد معرفی شد

در مراسمی که پنج شنبه هفدم مرداد ماه سال جاری به میزبانی دفتر فرماندار نجف آباد برگزار شد، اکرم عباسی مدیر پیشین میراث فرهنگی شهرستان تودیع و به جای او علیرضا حبیبی معارفه شد.
حبیبی همانند مجتبی راعی فرماندار کنونی نجف آباد، سابقه مدیریتی در خمینی شهر دارد و از سال ۹۱ عهده دار میراث فرهنگی این شهرستان بوده است.
مهم ترین چالش پیش روی میراث فرهنگی شهرستان را بایستی کمبود نیرو دانست.
مدیر میراث فرهنگی نجف آباد رییس جدید رییس جدید میراث فرهنگی نجف آباد معرفی شد             300x237

علیرضا حبیبی مدیر میراث فرهنگی نجف آباد

میراث فرهنگی رییس جدید رییس جدید میراث فرهنگی نجف آباد معرفی شد      300x200

اکرم عباسی مدیر قبلی میراث فرهنگی شهرستان. نفر سمت راست

علیرضا حبیبی رییس جدید رییس جدید میراث فرهنگی نجف آباد معرفی شد      300x200

علیرضا حبیبی مدیر میراث فرهنگی نجف آباد- نفر اول از سمت چپ

نجف آباد نیوز