برای حفظ و نجات باغات غرب اصفهان که قدمت بسیار بالایی به خصوص در شهرستان خمینی شهر و نجف آباد دارند، حدود ۳۰ میلیون مترمکعب از ذخیره سد زاینده رود رهاسازی می شود.

زاینده رود باز می شود

ایسنا: معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان گفت: پیش از این قرار بود آبیاری باغات غرب اصفهان از طریق منابع آب های زیرزمینی به صورت سیار و با تانکر انجام شود که به دلیل افت شدید آب های زیر زمینی و نبود منابع آبی این باغات تحت تاثیر تنش شدید قرار گرفت.

حسن ساسانی با تاکید بر اینکه برای رسیدن آب به باغات غرب اصفهان، مسیر رودخانه به خصوص در محدوده بین سد چم آسمان تا سد نکوآباد باید هموار باشد، تصریح کرد: تحویل آب به نحوی است که از سد نکوآباد به پایین، آبی تحویل داده نمی شود و اصلا آب زاینده رود به اصفهان نخواهد رسید.

ساسانی با تاکید بر اینکه تا پایان هفته جاری آب از سد زاینده رود رهاسازی می شود، اما روز آن هنوز مشخص نیست، اظهار کرد: مطابق برنامه سد زاینده رود برای آبیاری و زنده ماندن باغات غرب اصفهان به مدت ۱۰ روز باز خواهد بود، اما بعد از بسته شدن دریچه های سد، دیگر آبی برای این باغات وجود نخواهد داشت.
وی  افزود: واقعیت این است که ۱۷ هزار هکتار باغ به معنای ریه اصفهان در منطقه غرب در حال نابودی است و اگر این باغات از بین رود اصفهان علاوه بر آب، هوای خود را از دست خواهد داد.
خالی شدن سد زاینده رود زاینده رود باز می شود زاینده رود باز می شود                     22 300x200

خالی شدن سد زاینده رود

زاینده رود باز می شود