زباله های نامنظم ماهانه ۱۵۰ میلیون تومان به شهر ضرر می زنند
زباله های نامنظم ماهانه ۱۵۰ میلیون تومان به شهر ضرر می زنند

معاون اجرایی و خدمات شهری شهرداری نجف آباد گفت: از مجموع صدو بیست تن زباله ای که هر روز در سطح شهر جمع آوری میشود،نزدیک به بیست تن مربوط به زباله هایی است که برخی شهروندان آنها را خارج از زمان مقرر بیرون میگذارند که هزینه این کار ماهانه ۱۵۰ میلیون تومان از بودجه های […]

معاون اجرایی و خدمات شهری شهرداری نجف آباد گفت: از مجموع صدو بیست تن زباله ای که هر روز در سطح شهر جمع آوری میشود،نزدیک به بیست تن مربوط به زباله هایی است که برخی شهروندان آنها را خارج از زمان مقرر بیرون میگذارند که هزینه این کار ماهانه ۱۵۰ میلیون تومان از بودجه های دریافتی از مردم را هدر می دهد.

اصغر مهدی پور معاون اجرایی و خدمات شهری شهرداری نجف آباد در گفت وگو با خبرنگار پایگاه خبری شهرداری نجف آباد با اشاره به هزینه پانصد و شصت میلیون تومانی شهرداری جهت جمع آوری زباله های سطح شهر گفت:« به دلیل عدم رعایت فرهنگ صحیح بیرون گذاشتن زباله توسط برخی شهروندان،شهرداری مجبور است سالیانه نزدیک به یک میلیارد و هشتصد میلیون تومان هزینه جمع آوری مجدد زباله را پرداخت کند و این در صورتی است که با این مبلغ می توان کارهای عمرانی شاخصی را در سطح نجف آباد اجرایی کرد.»
مهدی پور همچنین افزود:« هفتاد درصد زباله های جمع آوری شده در کارخانه بازیافت شهرداری جدا سازی و بازیافت شده و بقیه نیز به صورت ایمن و بهداشتی دفع می شوند که امیدواریم بتوانیم در آینده ای نزدیک برنامه های مشخصی جهت استفاده بهینه از زباله های دفع شده را تدوین و اجرا کنیم.»
هزینه بر بودن جدا سازی زباله های جمع آوری شده دیگر مطلبی بود که معاون خدمات شهری نجف آباد با اشاره به آن ادامه داد:« در سالهای اخیر اقدامات مختلفی مانند فرهنگ سازی چهره به چهره و چاپ و توزیع بروشور های مختلف جهت آشنایی شهروندان با لزوم جدا سازی زباله ها از مبدا صورت گرفته ولی متاسفانه این اقدامات به دلایل مختلف کارایی مناسبی نداشته و باید به منظور رفع این معضل در آینده برنامه ریزی بهتری صورت گیرد.»
لازم به ذکر است که کار جمع آوری زباله های سطح شهر که قرار است به تدریج مانند آنچه که در پنجمین منطقه شهرداری نجف آباد صورت گرفته به مدیریت پسماند واگذار شود در آستانه سال جدید و از پانزدهم اسفند ماه از یک شب در میان به صورت شبانه روزی در خواهد آمد.