باشگاه خبرنگاران جوان: زمین خواران ۲۰ هزار میلیارد تومان به جیب زدند. نماینده کشاورزان خسارت دیده نجف آبادی گفت:  این زمین ها از پدران ما به ارث رسیده و بخشی از آنها به مرور زمان فروخته شده و بخش دیگری را واسطه ها به واسطه برخی ارگانهای دولتی فروخته اند. محمد رضا آقا بابائیان افزود: […]

باشگاه خبرنگاران جوان: زمین خواران ۲۰ هزار میلیارد تومان به جیب زدند.

نماینده کشاورزان خسارت دیده نجف آبادی گفت:  این زمین ها از پدران ما به ارث رسیده و بخشی از آنها به مرور زمان فروخته شده و بخش دیگری را واسطه ها به واسطه برخی ارگانهای دولتی فروخته اند.
زمین خواری ۷۰۰ هکتاری در نجف آباد زمین خواری ۷۰۰ هکتاری در نجف آباد                     300x188
محمد رضا آقا بابائیان افزود: از هزا ر و ۲۳۸ هکتار زمینهای کشاورزان ، ۷۰۰ هکتار آن در اختیارشان نیست واز این میزان ۵۰۰ هکتار بوسیله افراد حقیقی و حقوقی با جعل اسناد فروخته شده است.
اسد ا… همتیان یکی از مالکان زمین های کشاورزی هم گفت: قطعه زمین هزار و ۲۳۸ هکتاری متعلق به اجداد ماست که از فردی به نام صارم الدوله خریداری شده بود و پس از آن کشاورزان برای انجام امور کشاورزی به فرد دیگری وکالت دادند که آن فرد با سوء استفاده از سند زمین ها بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان غیر قانونی سود کرد.