ایلنا:کارگران کارخانه کاشی اصفهان: مسئولان به هیچ‌یک از وعده‌های خود عمل نکرده‌اند و پیگیری‌های ما و مراجعات مکرر به استانداری به نتیجه نرسیده‌است.

زمین ماندن وعده های «کاشی اصفهان»

ایلنا: کارگران کارخانه کاشی اصفهان: مسئولان به هیچ‌یک از وعده‌های خود عمل نکرده‌اند و پیگیری‌های ما و مراجعات مکرر به استانداری به نتیجه نرسیده‌است.

اعضای شورای اسلامی کار  کارخانه کاشی اصفهان می‌گویند: نگران آینده ۳۵۰ کارگر این واحد تولیدی هستیم و استنباط ما این است که قرار نیست این واحد تولیدی راه‌اندازی مجدد شود. آنها می‌خواهند کارگران را راهی بیمه بیکاری کنند.
به گفته این افراد، پیگیری‌های مکرر و مراجعه به استانداری تاکنون بی‌نتیجه بوده‌است و حتی تجمعی که روز شنبه (۲۱بهمن) در مقابل استانداری نیز به هیچ نتیجه‌ای نرسیده‌است.
اعضای شورای اسلامی کار می‌گویند: اگر مسئولان فکری به حال ما نکنند و تسهیلات وعده داده شده را تخصیص ندهند، آینده کارگران کاشی اصفهان در تیرگی و ابهام فروخواهد رفت.
محمد مغزی رئیس اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی نجف آباد  ضمن تایید تجمع روز شنبه کارگران کاشی اصفهان مقابل استانداری می گوید: هیچ اطلاعی از نتایج مذاکرات روز شنبه و تصمیماتی که مسئولان گرفته‌اند، ندارم.
کارخانه کاشی اصفهان از ابتدای سال جاری تا یک ماه پیش، توسط شورای اسلامی کار کارخانه اداره می‌شد اما اخیرا به دلیل مشکلات و کمبود نقدینگی، تولید آن به‌طور کامل متوقف شده است.

کارخانه کاشی اصفهان

کارخانه کاشی اصفهان

زمین ماندن وعده های «کاشی اصفهان»