فارس: دادستان نجف آباد گفت: زندان مرکزی نجف‌­آباد با وجود زندانی‌هایی با جرائم مختلف، از ابتدای شیوع بیماری کرونا به‌ صورت مستمر و روزانه ضدعفونی شده و تاکنون هیچ گونه موردی از ابتلا به کرونا در این مجموعه مشاهده نشده است.

زندان نجف آباد کرونا ندارد+اولین تصاویر از داخل زندان

فارس: دادستان نجف آباد گفت: زندان مرکزی نجف‌­آباد با وجود زندانی‌هایی با جرائم مختلف، از ابتدای شیوع بیماری کرونا به‌ صورت مستمر و روزانه ضدعفونی شده و تاکنون هیچ گونه موردی از ابتلا به کرونا در این مجموعه مشاهده نشده است.

علی زارع مرخصی برخی زندانیان را یکی از اهداف فاصله‌گذاری اجتماعی در زندان دانست و افزود: با شیوع کرونا و دستور قضایی تعدادی از زندانیانی که شرایط مرخصی و خارج شدن از زندان را داشتند طی انجام مراحل قانونی به مرخصی رفتند و اکنون بیشتر آن‌ها برای ادامه حبس خود بازگشته و تعدادی نیز هنوز در مرخصی هستند.

زارع ابراز داشت: تمامی بندها و فضاهای مسقف و باز زندان توسط عوامل آموزش‌دیده ضدعفونی می‌شود ضمن این‌که همه کادر اجرایی و افرادی که به‌ صورت مستقیم با محیط زندان در ارتباط هستند از ماسک و دستکش استفاده می‌کنند.

تصاویر منتشر شده در این خبر را باید اولین تصاویر منتشر شده از داخل زندان نجف آباد دانست.

زندان نجف آباد زندان نجف آباد کرونا ندارد+اولین تصاویر از داخل زندان زندان نجف آباد کرونا ندارد+اولین تصاویر از داخل زندان              4 300x151

زندان نجف آباد

زندان نجف آباد کرونا ندارد+اولین تصاویر از داخل زندان

 

زندان نجف آباد زندان نجف آباد کرونا ندارد+اولین تصاویر از داخل زندان زندان نجف آباد کرونا ندارد+اولین تصاویر از داخل زندان              3
زندان نجف آباد
زندان نجف آباد زندان نجف آباد کرونا ندارد+اولین تصاویر از داخل زندان زندان نجف آباد کرونا ندارد+اولین تصاویر از داخل زندان              2
زندان نجف آباد
زندان نجف آباد زندان نجف آباد کرونا ندارد+اولین تصاویر از داخل زندان زندان نجف آباد کرونا ندارد+اولین تصاویر از داخل زندان
زندان نجف آباد
زندان نجف آباد زندان نجف آباد کرونا ندارد+اولین تصاویر از داخل زندان زندان نجف آباد کرونا ندارد+اولین تصاویر از داخل زندان              4
زندان نجف آباد