در طراحی وساخت این اتاقک هوشمند از حسگرهایی استفاده شده که رطوبت، دما، نور و وزش باد منطقه مورد نظر را طبق پیش بینی هواشناسی شبیه سازی و علایم حیاتی و تحمل فرد را در آب و هوای مختلف سنجش  می کند.

ساخت اتاقک هوشمند شبیه ساز آب و هوا در نجف آباد

صدا و سیما: مدیر مجموعه «جنرال تک» ایده طراحی این اتاقک را برگرفته از سازگاری وسنجش عملکرد انسان در شرایط آب و هوایی مناطق مختلف بیان کرد و افزود: همچنین در طراحی این اتاقک از حسگری استفاده شده که علایم حیاتی انسان از جمله قدرت تصمیم گیری و روند تنفس فرد را اندازه گیری می کند و تشخیص می دهد که این نوع شرایط آب وهوایی برای فرد مناسب یا نامناسب است.

محمدرضا اشکبوسی کاربرد این اتاقک را در حوزه هایی از جمله پزشکی و نظامی دانست و گفت: اتاقک هوشمند شبیه ساز آب و هوای مناطق مختلف شش ماهه با تلاش گروهی ۱۷ نفره شامل نخبگانی در رشته های مهندسی پزشکی، بیومواد، الکترونیک و الکترومکانیک طراحی و ساخته شده است.

مدیر مجموعه جنرال تک هزینه طراحی و ساخت مقیاس کوچک این اتاقک را ۶میلیون تومان بیان کرد و افزود: برای طراحی و ساخت نمونه اصلی به ۲۰۰ میلیون تومان نیاز است.

در مجموعه جنرال تک مستقر در مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد تاکنون ۲۰طرح پژوهشی در حوزه های پزشکی، مکانیک و الکترونیک ساخته شده است.

دانشگاه آزاد نجف آباد

دانشگاه آزاد نجف آباد

ساخت اتاقک هوشمند شبیه ساز آب و هوا در نجف آباد