ژوهشگران نجف آبادی موفق به طراحی وساخت دستگاه شتشوی اتوماتیک بیمار شدند. آقای ابراهیمی معاون پژوهشی دانشگاه نجف آباد گفت: این دستگاه که برای شتشوی بیماران ناتوان حرکتی و قطع نخاعی ساخته شده قادر است به صورت هوشمندانه زمان دفع ادرار و مدفوع بیمار را تشخیص دهدو عملیات شتشو ،خشک کردن و ضدعفونی کردن بیمار […]

ژوهشگران نجف آبادی موفق به طراحی وساخت دستگاه شتشوی اتوماتیک بیمار شدند.
آقای ابراهیمی معاون پژوهشی دانشگاه نجف آباد گفت: این دستگاه که برای شتشوی بیماران ناتوان حرکتی و قطع نخاعی ساخته شده قادر است به صورت هوشمندانه زمان دفع ادرار و مدفوع بیمار را تشخیص دهدو عملیات شتشو ،خشک کردن و ضدعفونی کردن بیمار را انجام دهد.
آقای موحدنیا طراح و سازنده این دستگاه نیز گفت: این دستگاه که از قسمتهایی مانند حسگرهای هوشمند ، محفظه دفع از جنس لاتکس ،فیلترهای نانو و گرمکن آب تشکیل شده قادر به شستشوی کلیه قسمتهای بدن بیمار با حداقل آب است.
وی افزود: قابلیت خشک کردن بدن بیمار،مجهز به سیستم هشدار پرشدن مخزن ،قابلیت ثبت زمان دفع ، کاهش بیماریهای مربوط به زخم بستر و امراض پوستی و قابلیت جاسازی در انواع تشک و تخت از مزایای دستگاه ساخته شده است.
آقای موحدنیا گفت : دستگاه شتشوی اتوماتیک بیمار در مدت زمان سه سال و با هزینه ای بیش از ۸۰۰ میلیون ریال ساخته شده است .