ساخت دستگاه فیزیوتراپی در نجف آباد
ساخت دستگاه فیزیوتراپی در نجف آباد

نمایشگاه دائمی دستاوردهای پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی در واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد همزمان با سالروز تأسیس دانشگاه آزاد اسلامی شروع به کار کرد. رضا ابراهیمی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد در خصوص طرح ارائه شده در این نمایشگاه گفت: دستگاهی که واحد نجف آباد ارائه داده است، مربوط […]

نمایشگاه دائمی دستاوردهای پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی در واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد همزمان با سالروز تأسیس دانشگاه آزاد اسلامی شروع به کار کرد.

رضا ابراهیمی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد در خصوص طرح ارائه شده در این نمایشگاه گفت: دستگاهی که واحد نجف آباد ارائه داده است، مربوط به فیزیو تراپی است که بر اساس پالس های الکتروشیمیایی کار می کند. بدین معنا که اگر بخواهیم در بافت مشخصی حرارتی را ایجاد کنیم و یا شوک های ضعیفی ایجاد کنیم از طریق این دستگاه می توانیم این کار را انجام دهیم.

وی افزود: همچنین اگر بخواهیم فیزیوتراپی را در عمق مشخصی انجام دهیم می توانیم از این دستگاه استفاده کنیم.

ابراهیمی در ادامه در خصوص انواع این دستگاه گفت: این دستگاه در فرکانس های مختلف و با کارکرد های گوناگون وجود دارد. از از جمله آن می توان به  الکتروتراپی ، لیزرتراپی، و… اشاره کرد که هم اکنون هم در این نمایشگاه برای عرضه وجود دارند.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد در خصو مدت زمان تکمیل این پروژه افزود: از ابتدای دوره تحقیق این پروژه تا عملیاتی شدن آن ۲ سال به طول انجامید.

ابراهیمی ادامه داد: خوشبختانه اکنون این طرح به تجاری سازی رسیده است که مدت زمان طراحی و اجرای پروژه هم حدودا یک سال بود.