با ساخت دستگاه پانل خنک کننده کوره قوس الکتریکی در شهرستان نجف آباد سالانه ۱۰۰ میلیارد ریال در صنایع فولادسازی صرفه جویی حاصل شد. یکی از طراحان و سازندگان این دستگاه امروز گفت : این دستگاه وظیفه انتقال حرارت و خنک کنندگی کوره قوس الکتریکی را بر عهده کاربرد دارد . آقای امینی افزود: پانل […]

با ساخت دستگاه پانل خنک کننده کوره قوس الکتریکی در شهرستان نجف آباد سالانه ۱۰۰ میلیارد ریال در صنایع فولادسازی صرفه جویی حاصل شد.
یکی از طراحان و سازندگان این دستگاه امروز گفت : این دستگاه وظیفه انتقال حرارت و خنک کنندگی کوره قوس الکتریکی را بر عهده کاربرد دارد .
آقای امینی افزود: پانل های موجود در بازار با مقطع گرد طراحی شده که قادر به خنک کنندگی دوهزار بار ذوب درهرکوره هستند در حالیکه پانل ساخته شده درمقطع چهارگوش قابلیت ۶ هزار بار ذوب را در هرکوره دارد.
وی افزایش چهار برابری خنک کنندگی در مقایسه با پانل های گرد ، افزایش سه برابری بازدهی کوره و عمر آن و صرفه جویی اقتصادی درصنایع فولاداز مهمترین مزایای این دستگاه است.
دستگاه پانل خنک کننده کوره قوس الکتریکی باشماره ۸۴۴۶۱ در اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی و باطبقه بندی بین المللیF25؛f28 به ثبت رسیده است.