ساخت دستگاه پانل خنک کننده کوره قوس الکتریکی در نجف آباد
ساخت دستگاه پانل خنک کننده کوره قوس الکتریکی در نجف آباد

با ساخت دستگاه پانل خنک کننده کوره قوس الکتریکی در شهرستان نجف آباد سالانه ۱۰۰ میلیارد ریال در صنایع فولادسازی صرفه جویی حاصل شد. یکی از طراحان و سازندگان این دستگاه امروز گفت : این دستگاه وظیفه انتقال حرارت و خنک کنندگی کوره قوس الکتریکی را بر عهده کاربرد دارد . آقای امینی افزود: پانل […]

با ساخت دستگاه پانل خنک کننده کوره قوس الکتریکی در شهرستان نجف آباد سالانه ۱۰۰ میلیارد ریال در صنایع فولادسازی صرفه جویی حاصل شد.
یکی از طراحان و سازندگان این دستگاه امروز گفت : این دستگاه وظیفه انتقال حرارت و خنک کنندگی کوره قوس الکتریکی را بر عهده کاربرد دارد .
آقای امینی افزود: پانل های موجود در بازار با مقطع گرد طراحی شده که قادر به خنک کنندگی دوهزار بار ذوب درهرکوره هستند در حالیکه پانل ساخته شده درمقطع چهارگوش قابلیت ۶ هزار بار ذوب را در هرکوره دارد.
وی افزایش چهار برابری خنک کنندگی در مقایسه با پانل های گرد ، افزایش سه برابری بازدهی کوره و عمر آن و صرفه جویی اقتصادی درصنایع فولاداز مهمترین مزایای این دستگاه است.
دستگاه پانل خنک کننده کوره قوس الکتریکی باشماره ۸۴۴۶۱ در اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی و باطبقه بندی بین المللیF25؛f28 به ثبت رسیده است.