براساس توافق صورت گرفته بین دانشگاه آزاد اسلامی و شورای اسلامی شهر نجف آباد، دپوی اولیه قطار شهری نجف آباد به اصفهان شامل کارگاه و ایستگاه اولیه در مساحت 18 کیلومتر مربع در ضلع غربی دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد ساخته می‌شود.

ساخت دپوی مترو در دانشگاه آزاد نجف آباد

براساس توافق صورت گرفته بین دانشگاه آزاد اسلامی و شورای اسلامی شهر نجف آباد، دپوی اولیه قطار شهری نجف آباد به اصفهان شامل کارگاه و ایستگاه اولیه در مساحت ۱۸ کیلومتر مربع در ضلع غربی دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد ساخته می‌شود.

ایسکا نیوز: قطار شهری از دانشگاه آزاد نجف آباد به میدان بسیج، میدان میوه و تره بار، گلدشت و کهریزسنگ طی مسیر کرده و تا چهارراه جهاد (صارمیه) اصفهان ادامه می یابد.

برای این کار مسیر خط۲ متروی اصفهان حدود ۵کیلومتر افزایش پیدا می کند.

در راستای برنامه دانشگاه آزاد اسلامی برای توسعه اشغال دانش بنیان، «سرای نوآوری آزاد» با مساحت اولیه‌ی ۱۳۰ هکتار، در این دانشگاه  راه اندازی خواهد شد.

 با ایجاد ایستگاه قطار بین شهری، در ضلع غربی واحد دانشگاهی نجف آباد و راه اندازی قطار سریع السیر تهران- اصفهان- نجف آباد، سرای نوآوری نجف آباد تبدیل به قطب اقتصاد دانش بنیان در مرکز کشور تبدیل خواهد شد.

دانشگاه آزاد نجف آباد ساخت دپوی مترو در دانشگاه آزاد نجف آباد ساخت دپوی مترو در دانشگاه آزاد نجف آباد             300x185

دانشگاه آزاد نجف آباد

ساخت دپوی مترو در دانشگاه آزاد نجف آباد