فرمانداری ، قبل از انقلاب ساختمان خشت و گلی و یک طبقه‌ای در مکان فعلی‌اش بود و حداکثر پنج کارمند داشت. از در که وارد می‌شدی، دو اتاق در طرفین برای مسئول سیاسی و مدیر مالی در نظر گرفته بودند و روبه‌رو، سالن مراجعۀ ارباب‌رجوع با دو کارمند دیده می‌شد. پشتِ این سالن که کاربرد تشکیل جلسات هم داشت، دو اتاق برای فرماندار و خانواده‌اش ساخته بودند.

ساخت فرمانداری با گوشت یخی

فرمانداری ، قبل از انقلاب ساختمان خشت و گلی و یک طبقه‌ای در مکان فعلی‌اش بود و حداکثر پنج کارمند داشت. از در که وارد می‌شدی، دو اتاق در طرفین برای مسئول سیاسی و مدیر مالی در نظر گرفته بودند و روبه‌رو، سالن مراجعۀ ارباب‌رجوع با دو کارمند دیده می‌شد. پشتِ این سالن که کاربرد تشکیل جلسات هم داشت، دو اتاق برای فرماندار و خانواده‌اش ساخته بودند.

اوایل انقلاب، حجم زیادی گوشت یخی وارداتی در انبار‌های دولتی استان‌های مختلف وجود داشت. نمی‌دانم به چه دلیلی گفتند که کسی حق فروش این‌ها را ندارد و باید همه را معدوم کرد؛ احتمالاً از ذبح شرعی دام‌ها در کشورهای صادر‌کننده مطمئن نبودند.

با این‌کار قیمت گوشت گرم تا کیلویی ۲۰تومان بالا رفت در حالی که نوع یخی‌اش فقط ۴تومان فروش می‌رفت. فشار که روی مردم زیاد شد، شنیدم از طریق رایزنی با مدیران ارشد کشور، اجازۀ فروش گوشت‌های یخی را هم زیر نظر استانداری‌ها صادر کردند.

یکی از رفقا که در استان مسئولیتی داشت، تعریف می‌کرد که استانداری از مابه‌التفاوت فروش گوشت‌های یخی در بازار آزاد، بودجۀ ایجاد و تجهیز ساختمان جدید فرمانداری را تامین کرد.

توضیح: این متن برگرفته از خاطرات شفاهی یکی از چهره های شاخص شهر تنظیم شده و سند رسمی در خصوص آن به دست نیامده است. دوستانی که اطلاعات بیشتری در این خصوص دارند، می توانند در خصوص رد این ادعا یا تایید آن، ما را کمک کنند.

فرمانداری ساخت ساخت فرمانداری با گوشت یخی

فرمانداری

نجف آباد نیوز