فارس: مدیرعامل شرکت بازیافت لنجان گفت: در سال جهش تولید توانستیم تجهیزات اصلی بخش پردازش کارخانه بازیافت را با مشارکت یک کارگاه تولیدی در نجف‌آباد داخلی‌سازی کنیم.

ساخت قطعات دستگاه بازیافت در نجف آباد

فارس: مدیرعامل شرکت بازیافت لنجان گفت: در سال جهش تولید توانستیم تجهیزات اصلی بخش پردازش کارخانه بازیافت را با مشارکت یک کارگاه تولیدی در نجف‌آباد داخلی‌سازی کنیم.

سبحان نظری گفت: قبلا این سَرَند را از آلمان وارد می‌کردیم که در شرایط تحریم و افزایش قیمت ارز این بخش از کارخانه را در داخل تولید کنیم که در نتیجه آن هزینه ۲ میلیارد تومانی به ۵۰۰ میلیون تومان کاهش یافت.

وی خاطرنشان کرد: پروژه‌های تحقیقاتی مشترکی را با دانشگاه اصفهان تعریف کرده‌ایم و به دنبال دریافت مجوز ایجاد مرکز تحقیقات بازیافت کشور در لنجان هستیم.

نظری تصریح کرد: در طول یک سال گذشته اقدامات اصلاحی مختلفی را در کارخانه اجرا کردیم که در نتیجه آن حجم پسماند دفنی از ۷۰ درصد به ۵۰ درصد کاهش یافت و در ادامه به کمتر از ۲۰ درصد خواهد رسید.

دستگاه بازیافت ساخت قطعات دستگاه بازیافت در نجف آباد ساخت قطعات دستگاه بازیافت در نجف آباد               300x151

دستگاه بازیافت

ساخت قطعات دستگاه بازیافت در نجف آباد