ساخت مجتمع فرهنگی و هنری استاد راعی دردهق
ساخت مجتمع فرهنگی و هنری استاد راعی دردهق

در جلسه کمسیون فرهنگی و اجتماعی که با حضور امام جمعه دهق ،بخشدارمهردشت، شهردار وبرخی از اعضا شورای اسلامی شهر و جعی از اصحاب فرهنگ و هنرشهردهق تشکیل گردید،رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نجف آباد به ارائه گزارشی از وضعیت حوزه فرهنگ و هنر در بخش مهردشت پرداخت واظهارداشت: با توجه به وجود پتانسل […]

در جلسه کمسیون فرهنگی و اجتماعی که با حضور امام جمعه دهق ،بخشدارمهردشت، شهردار وبرخی از اعضا شورای اسلامی شهر و جعی از اصحاب فرهنگ و هنرشهردهق تشکیل گردید،رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نجف آباد به ارائه گزارشی از وضعیت حوزه فرهنگ و هنر در بخش مهردشت پرداخت واظهارداشت: با توجه به وجود پتانسل و ظرفیت های فرهنگی و هنری شهر دهق اداره ارشاد آمادگی دارد درراستای حمایت از هنرمندان این بخش خبر همکاری لازم راداشته باشد.
موضوع ساخت مجتمع فرهنگی و هنری استاد راعی در شهر دهق از دیگر موارد مطرح شده در این جلسه بود که اقبال صالحی به آن اشاره کردوگفت:امیداست با توجه به اینکه این موضوع مطالبه چندین ساله مردم و هنرمندان این بخش می باشد، به زودی جامعه عمل بپوشد که مقرر شد شهرداری دهق پیگیراین موضوع شود.فعالیت خانه فرهنگ و هنر دهق از دیگر موارد مطرح شده در این جلسه بود که مورد بحث و بررسی قرار گرفت.در این جلسه همچنین هنرمندان حاضر در جلسه به اظهار نظر پیرامون وضعیت فرهنگی و هنری شهر دهق پرداختند.
منبع:اصفهان امروز