طراحی نجف آباد به صورت هندسی منظم و شطرنجی شکلی بوده که به عنوان جدید ترین شهر جدید ایران ساخته شده. ساخت چنین شهرهای الگو است.

ساخت نجف آباد به دستور شیخ بهایی+فیلم

طراحی نجف آباد به صورت هندسی منظم و شطرنجی شکلی بوده که به عنوان جدید ترین شهر جدید ایران ساخته شده. ساخت چنین شهرهای الگو است.

 صدا و سیما: زینب صالحی عضو هیأت علمی گروه شهرسازی دانشگاه آزاد نجف آباد گفت: کاروانی که برای فرستادن نذورات از اصفهان به نجف اشرف فرستاده شده بود به دستور علامه شیخ بهایی خرج ساخت نجف آباد می شود.

المان نوروزی ساخت نجف آباد به دستور شیخ بهایی+فیلم ساخت نجف آباد به دستور شیخ بهایی+فیلم             9 300x200

میدان آزادگان یا همون شیخ بهایی

ساخت نجف آباد به دستور شیخ بهایی+فیلم