خبرگزاری صدا و سیما:مسوول بخش رباتیک دانشگاه آزاد نجف آباد با بیان اینکه این ویلچر برای بیماران قطع نخایی و ام اس کاربرد دارد گفت: تنظیم ارتفاع،صندلی ارگونومیک، قابلیت تبدیل شدن به تخت استراحت، سرعت حرکت 9کیلومتر بر ساعت از جمله قابلیت های این ویلچر است.

ساخت ویلچر برقی خاص در دانشگاه آزاد نجف آباد+فیلم

خبرگزاری صدا و سیما:مسوول بخش رباتیک دانشگاه آزاد نجف آباد با بیان اینکه این ویلچر برای بیماران قطع نخایی و ام اس کاربرد دارد گفت: تنظیم ارتفاع،صندلی ارگونومیک، قابلیت تبدیل شدن به تخت استراحت، سرعت حرکت ۹کیلومتر بر ساعت از جمله قابلیت های این ویلچر است.

عباس چترایی با اشاره به اینکه ویلچر ساخته شده، قابلیت حمل بیمار با وزن ۱۰۰کیلوگرم را دارد افزود: هزینه ساخت ویلچر برقی یک ششم نمونه خارجی است.

ویلچر برقی ساخت ویلچر برقی خاص در دانشگاه آزاد نجف آباد+فیلم ساخت ویلچر برقی خاص در دانشگاه آزاد نجف آباد+فیلم                     300x225

ویلچر برقی

ساخت ویلچر برقی خاص در دانشگاه آزاد نجف آباد+فیلم