ساخت پرنده عمودپرواز الکتریکی در دانشگاه آزاد نجف آباد
ساخت پرنده عمودپرواز الکتریکی در دانشگاه آزاد نجف آباد
ایسنا: عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد موفق شد با ارائه طرح برون‌دانشگاهی «تحلیل CFD و طراحی سازه اویونیک و سامانه پیشرانه الکتریکی پرنده عمودپرواز الکتریکی و ساخت نمونه» به‌عنوان مجری طرح در هشتمین جشنواره فرهیختگان دانشگاه آزاد اسلامی حائز رتبه برتر شود.

ساخت پرنده عمودپرواز الکتریکی در دانشگاه آزاد نجف آباد

ایسنا: عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد موفق شد با ارائه طرح برون‌دانشگاهی «تحلیل CFD و طراحی سازه اویونیک و سامانه پیشرانه الکتریکی پرنده عمودپرواز الکتریکی و ساخت نمونه» به‌عنوان مجری طرح در هشتمین جشنواره فرهیختگان دانشگاه آزاد اسلامی حائز رتبه برتر شود.

پیام سرائیان مجری این طرح گفت: هواپیماهایی که برای نشستن و برخاستن نیاز به باند نداشته باشند، جزء علوم جدید صنایع هوافضا هستند وتنها چند کشور پیشرفته در این زمینه فعالیت می‌کنند. این نوع هواپیما نقش بسیار مهمی در حمل و نقل خواهد داشت، البته پرنده عمودپرواز الکتریکی، هواپیمای نسل جدید از است و نباید با پهپاد اشتباه گرفته شود.

سرائیان افزود: ایران نیز با پشتیبانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و نظر مساعد مقام معظم رهبری در این زمینه شروع به فعالیت کرده است. سازمان های حمایت کننده پژوهشگران در کشور سرمایه گذاری بزرگی در کشور کرده اند و سعی می کنند مشکلات پیش روی پژوهشگران  از جمله تامین مواد، محرمانگی طرح ها و مالکیت های فکری و معنوی را به حداقل برسانند.

دانشگاه آزاد نجف آباد

دانشگاه آزاد نجف آباد

ساخت پرنده عمودپرواز الکتریکی در دانشگاه آزاد نجف آباد