کنگره شهدای نجف آباد: در این فیلم که پس از پایان جنگ و بعد از درگذشت حضرت امام‌خمینی(ره)، در اواخر تابستان یا اوایل پاییز68، در محل پایگاه شهید مدنی اهواز (دانشگاه شهید چمران) ضبط شده، سخنرانی شهید احمد کاظمی فرمانده لشکر8نجف‌اشرف در جمع نیروهای زرهی و توپخانه این لشکر، به تصویر کشیده شده است.

سخنرانی شهید احمد کاظمی در اهواز در سال۶۸+فیلم

کنگره شهدای نجف آباد: در این فیلم که پس از پایان جنگ و بعد از درگذشت حضرت امام‌خمینی(ره)، در اواخر تابستان یا اوایل پاییز۶۸، در محل پایگاه شهید مدنی اهواز (دانشگاه شهید چمران) ضبط شده، سخنرانی شهید احمد کاظمی فرمانده لشکر۸نجف‌اشرف در جمع نیروهای زرهی و توپخانه این لشکر، به تصویر کشیده شده است.

طی این‌روز قرار است گروهی از شخصیت‌ها و مسئولان، از امکانات زرهی لشکر۸ بازدید داشته باشند. متاسفانه بخش عمدۀ این سخنرانی به دلیل مشکلات فنی فیلم اصلی، فاقد صدا است و تنها صدای دقایق پایانی آن شنیده می‌شود که طی آن شهید کاظمی، مباحث اعتقادی و مذهبی را مطرح می‌کند.

بر روی دیوار ساختمانی که پشت سر احمد کاظمی قرار گرفته، محل بازسازی شده یک سوراخ به نسبت بزرگ دیده می شود که مربوط به آتش توپخانه عراق در ماه های ابتدایی جنگ است که توانسته بودند خودشان را به حاشیه اهواز برسانند.

در پشت سر نیروها، ده‌ها نفربر، تانک و دیگر ادوات زرهی به همراه برخی از قبضه‌های توپ لشکر۸نجف دیده می‌شوند که با نظم خاصی، در محوطه‌ای نزدیک به محل فعلی کتابخانه مرکزی دانشگاه شهید چمران اهواز، چیدمان شده‌اند.

۳۴۸٫۲

تصاویر شهید کاظمی

شهید احمد کاظمی

 

سخنرانی شهید احمد کاظمی در اهواز در سال۶۸+فیلم