جمعه اول تیرماه، مقامات ارشد قضایی شهرستان به مناسبت هفته قوه قضائیه در خطبه های نماز جمعه نجف آباد، گلدشت، جوزدان و ویلاشهر سخنرانی خواهند کرد.

سخنرانی های قضایی در نماز جمعه نجف آباد

جمعه اول تیرماه، مقامات ارشد قضایی شهرستان به مناسبت هفته قوه قضائیه در خطبه های نماز جمعه نجف آباد، گلدشت، جوزدان و ویلاشهر سخنرانی خواهند کرد.

حجت الاسلام سید حسین حسینی رئیس دادگستری نجف آباد، سخنران پیش از خطبه های نماز جمعه نجف آباد خواهد بود و در یزدانشهر بین دو خطبه حرف می زند.

محمد رضا توکلی دادستان نجف آباد نیز بین خطبه های نماز جمعه گلدشت مطالبش را می گوید.

در جوزدان، بهرامی دادیار اظهار نظر صحبت کرده و برای نمازگزاران ویلاشهر نیز قلی زاده رئیس شعبه ۲ دادگاه حقوقی بین خطبه ها سخنرانی خواهد داشت.

این خبر را امروز صبح مسئولان قضایی شهرستان در نشست خبری اعلام کردند. جزئیات بیشتر این نشست خبری طی روزها و هفته های آینده رسانه ای خواهد شد.

هفتم تیرماه سالروز شهادت دکتر بهشتی و ۷۲ شخصیت نظام در فاجعه بمب گذاری منافقین در ساختمان حزب جمهوری اسلامی است و اولین هفته تیر ماه به همین مناسبت به نام قوه قضائیه نامگذاری شده است.

نماز جمعه نجف آباد سخنرانی های قضایی در نماز جمعه نجف آباد سخنرانی های قضایی در نماز جمعه نجف آباد 1578048504 D2lD6 300x200

نماز جمعه نجف آباد

سخنرانی های قضایی در نماز جمعه نجف آباد