پروفسور سید هاشم گلستانی نجف آبادی جمعه هفته جاری ۲۷ بهمن ماه بعد از نماز مغرب و عشاء در مسجد ولیعصر با موضوع «عقل و منطق و خرافات در جامعه ما» سخنرانی خواهد کرد.

سخنرانی پروفسور نجف آبادی

پروفسور سید هاشم گلستانی نجف آبادی جمعه هفته جاری ۲۷ بهمن ماه بعد از نماز مغرب و عشاء در مسجد ولیعصر با موضوع «عقل و منطق و خرافات در جامعه ما» سخنرانی خواهد کرد.

پروفسور گلستانی از شاگردان  استاد بدیع الزمان فروزانفر، آیت الله مشکات و آیت الله شهید مطهری محسوب شده و دارای دکترای فلسفه و علوم اسلامی است.

مسجد ولیعصر نجف آباد در خیابان مولوی شمالی این شهر قرار دارد.

پروفسور سید هاشم گلستانی سخنرانی پروفسور نجف آبادی سخنرانی پروفسور نجف آبادی                300x210

پروفسور سید هاشم گلستانی

سخنرانی پروفسور نجف آبادی