سارقی که با کمک یک راننده تاکسی، نزدیک به صد میلیون تومان بادام صادراتی را از کارگاه بادام شکنی سرقت کرده بود، توسط نیروهای انتظامی کلانتری18 نجف آباد دستگیر شد.

سرقت۱۰۰میلیون بادام در نجف آباد

سارقی که با کمک یک راننده تاکسی، نزدیک به صد میلیون تومان بادام صادراتی را از کارگاه بادام شکنی سرقت کرده بود، توسط نیروهای انتظامی کلانتری۱۸ نجف آباد دستگیر شد.

باشگاه خبرنگاران جوان: این سارق بعد از تشکیل پرونده تحویل مراجع قضایی شده است.

صادرات بادام سرقت۱۰۰میلیون بادام در نجف آباد سرقت۱۰۰میلیون بادام در نجف آباد            300x183

بادام

سرقت۱۰۰میلیون بادام در نجف آباد