به گزارش پایگاه خبری شهرداری نزدیک به ۶۰ درصد از مجموع ۲۶ هزار لاله ای که برای ایام نوروز کاشته شده بود، توسط برخی شهروندان کنده شده و این یعنی بیش از ۶۰ میلیون تومان خسارت به بیت المال.

سرقت ۶۰ میلیونی لاله های نجف آباد

این میزان صدمه و زیان به فضای سبز را دیگر نمی توان به حساب چند «شهروند نما» نوشت و باید آن را تلنگری بدانیم برای ضعف فرهنگ شهروندی.

به گفته سهراب بیگدلی معاون اجرایی و خدمات شهری شهرداری این حجم از خسارت در طول سال های اخیر بی سابقه بوده و همزمان تعداد زیادی از دیگر گل ها همچون رز نسترن و شمعدانی در کنار درخت هایی مانند توت، برگ بو، چنار و کاج نیز  از چرخه فضای سبز شهری حذف شده اند.

بیگدلی در همین خصوص می گوید: بیشترین خسارت وارده با مربوط به بلوارهای ورودی شهر و فضای سبز تقاطع شهیدان حجتی بوده. در برخی بلوارها شاهد کندن یکباره پنجاه متر مربع از گل های کاشته شده بوده ایم.

البته برخی معتقدند که نجف آباد هنوز ظرفیت کاشت لاله در فضای سبز عمومی را نداشته و شهرداری در انتخاب این نوع گل اشتباه کرده ولی در نقطه مقابل تعدادی نیز با استناد به سرقت گسترده درختان و دیگر انواع گل، دلیل اصلی چنین پدیده ای را تنها در مشکلات فرهنگی می دانند.

یکی از اعضای اولین شورای اسلامی شهر گفته بود: در دوره ما با نصب تابلوهای اسامی معابر مخالفت کردند و گفتند «مردم ظرفیت ندارند، همه را می کنند!»

جواب دادیم: «ما هم آن قدر نصب می کنیم تا از رو بروند!»

لاله سرقت ۶۰ میلیونی لاله های نجف آباد سرقت ۶۰ میلیونی لاله های نجف آباد          300x300

لاله

سرقت ۶۰ میلیونی لاله های نجف آباد