قلم: به گفته مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان سرمای پاییزه به ۱۱ هزار و ۳۷۰ هکتار از مزارع و باغ‌ها در این استان خسارت زده است.

سرمازدگی ذرت های نجف آباد

قلم: به گفته مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان سرمای پاییزه به ۱۱ هزار و ۳۷۰ هکتار از مزارع و باغ‌ها در این استان خسارت زده است.

منصور شیشه فروش با بیان اینکه افت دما و سرمازدگی مهر امسال خسارت‌هایی را به محصولات کشاورزی در ۱۳ شهرستان استان اصفهان وارد کرد، ادامه داد: ۱۱ هزار هکتار از محصولات زراعی استان بر اثر سرمازدگی آسیب دید که ۱۰ هزار هکتار از آن ذرت علوفه ای در ۱۲ شهرستان گلپایگان، خمینی شهر، دهاقان، فلاورجان، اصفهان، نجف آباد، لنجان، شهرضا، برخوار، شاهین شهر، تیران و مبارکه است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان خاطرنشان کرد: پیش از این سرمازدگی فروردین ماه سال جاری در بخش باغ‌ها و زراعت استان  ۵۰ میلیارد تومان خسارت وارد کرد که یکهزار و ۹۰۰ هکتار باغ و یکهزار و ۵۰۰ هکتار زراعت را در ۱۲ شهرستان تحت تاثیر قرار داد.

به گفته وی سال زراعی گذشته حدود ۴۷ میلیارد تومان غرامت بیمه از صندوق بیمه به آسیب دیدگان بخش طیور، دام، زراعت و باغ‌هایی که بیمه بودند، پرداخت شد.

برداشت ذرت سرمازدگی ذرت های نجف آباد سرمازدگی ذرت های نجف آباد                     300x209

برداشت ذرت

سرمازدگی ذرت های نجف آباد