سرپرست جدید دانشگاه پیام نور مرکز نجف آباد منصوب شد
سرپرست جدید دانشگاه پیام نور مرکز نجف آباد منصوب شد

دکتر سعید آیت سرپرست دانشگاه پیام نور مرکز نجف آباد شد. ر اساس حکم دکتر محمد علی سرلک، سرپرست دانشگاه پیام نور کل کشور، دکتر سعید آیت به عنوان سرپرست جدید دانشگاه پیام نور مرکز نجف آباد منصوب شد. گفتنی است، دکتر سعید آیت دارای مدرک دکتری کامپیوتر از دانشگاه شریف و عضو هیأت علمی […]

دکتر سعید آیت سرپرست دانشگاه پیام نور مرکز نجف آباد شد.

ر اساس حکم دکتر محمد علی سرلک، سرپرست دانشگاه پیام نور کل کشور، دکتر سعید آیت به عنوان سرپرست جدید دانشگاه پیام نور مرکز نجف آباد منصوب شد.
گفتنی است، دکتر سعید آیت دارای مدرک دکتری کامپیوتر از دانشگاه شریف و عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور مرکز نجف آباد می باشد.
وی دارای مرتبه دانشیاری است.

منبع خبر:imna.ir