سر بی کلاه نجف آباد در انتخابات اتاق بازرگانی استان
سر بی کلاه نجف آباد در انتخابات اتاق بازرگانی استان

در هشتمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی استان نیز نجف آباد با وجود د اشتن مرتضوی و صفر نور اله به عنوان دو کاندیدا باز هم نتوانست نماینده در بین ۱۵ منتخب چهار سال آینده این مجموعه داشته باشد. طبق نتایج اعلام شده در بخش بازرگانی : مسعود گلشیرازی ۳۲۷ رای ،مصطفی رناسی ۲۵۹ رای،قاسم علی […]

در هشتمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی استان نیز نجف آباد با وجود د اشتن مرتضوی و صفر نور اله به عنوان دو کاندیدا باز هم نتوانست نماینده در بین ۱۵ منتخب چهار سال آینده این مجموعه داشته باشد.

طبق نتایج اعلام شده در بخش بازرگانی : مسعود گلشیرازی ۳۲۷ رای ،مصطفی رناسی ۲۵۹ رای،قاسم علی جباری ۲۳۷رای وحجت الله کشانی ۲۲۹ رای کسب کردند.

در بخش صنعت: محمود اسلامیان ۳۸۸ رای،سید رسول رنجبران ۲۸۳ رای،جعفر برکتین۲۶۵ رای،محسن پورسینا۲۴۸ رای واحمد خوروش ۲۴۵ رای به دست آوردند.

در بخش معدن: سید عبدالوهاب سهل آبادی ۴۰۵ رای وبهرام سبحانی ۲۷۷رای کسب کردند.

دربخش کشاورزی: زهرا اخوان نسب۲۸۸رای،حمیدرضا قلمکاری ۲۶۷رای ومحمدرضا رجالی ۲۶۳ رای به دست آوردند.

در هشتمین دوره انتخابات هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان ۱۵۳ فعال اقتصادی دارای کارت بازرگانی در مرحله اول ثبت نام کردند واز این تعداد ۱۱۲ نفر آنان برای حضور در مرحله نهایی انتخابات انتخاب شدند.

منبع:پایگاه خبری تحلیلی اصفهان