این تصویر را پایگاه خبری شهرداری نجف آباد چند روز پیش با عنوان فعالیت سفیران پاکی در راهپیمایی روی ۱۳ آبان منتشر کرده است. به تصاویر که دقت کنید،متوجه می شوید که این به اصطلاح سفیران پاکی، کار جمع آوری چند تکه زباله را تنها در کنار فروشگاه کوثر (ترمینال جنوب) انجام داده اند و […]

این تصویر را پایگاه خبری شهرداری نجف آباد چند روز پیش با عنوان فعالیت سفیران پاکی در راهپیمایی روی ۱۳ آبان منتشر کرده است.

به تصاویر که دقت کنید،متوجه می شوید که این به اصطلاح سفیران پاکی، کار جمع آوری چند تکه زباله را تنها در کنار فروشگاه کوثر (ترمینال جنوب) انجام داده اند و کارشان ربطی به راهپیمایی ۱۳ آبان نداشته است.

در خبر آمده که این افراد از میدان شهداء تا محل یادمان شهدای جنت الشهداء چنین کاری را کرده اند.

البته از ظاهر امر می توان حدس زد که همان جمع آوری زباله در کنار فروشگاه کوثر نیز چندان واقعی به نظر نمی رسد و احتمالا چند تکه زباله را ریخته و جمع کرده اند.

در بخش دیگری از خبر آمده که «دراین برنامه هنرستان دخترانه شهید ابوترابی، معاونت اجرایی و خدمات شهری و روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر نجف آباد همکاری فعالی داشتند.»