پایگاه خبری پلیس:دور همی های فامیل و خانواده در عید نوروز با حضور پررنگ گوشی های تلفن همراه و اتصال جوانان، نوجوانان و حتی کودکان به دنیای پر از ابهام اینترنت، حال و هوای قدیم را ندارد. عید باستانی نوروز که از قرن ها پیش شکل گرفته و نماد محبت و مهربانی اقوام مختلف ایرانی […]

پایگاه خبری پلیس:دور همی های فامیل و خانواده در عید نوروز با حضور پررنگ گوشی های تلفن همراه و اتصال جوانان، نوجوانان و حتی کودکان به دنیای پر از ابهام اینترنت، حال و هوای قدیم را ندارد.

عید باستانی نوروز که از قرن ها پیش شکل گرفته و نماد محبت و مهربانی اقوام مختلف ایرانی و فرصتی برای دید و بازدید و عیادت از بزرگان و ریش سفیدان بوده است، این روزها رنگ و بوی خود را ندارد.

اولین سوال ما در دید و بازدید های نوروزی این سال ها، حال و احوال دوستانمان نیست! چرا که رمز مودم میزبان مهم تر است!

خانه مادر بزرگ و پدر بزرگ سرزنده ما با آن حیاط زیبا و سر سبز، دیگر جای بازی من و دوستانم نیست! چرا که جای “نت” در خانه قدیمی آنها خالی است!

نشست و بر خواست های نوروز امسال هم گرمی قدیم را ندارد، چرا که همزمان با صدها نفر در دنیایی دیگر می نشینیم و بر می خیزیم!

در دنیایی که هرکس می تواند برای خود یک شخصیت جعلی بسازد و نقش متفاوتی از هویت واقعی خود را به نمایش بگذارد، اعتماد معنا ندارد!

و ما این دنیای پر از علامت سوال را به خانواده گرم و صمیمی مان ترجیح می دهیم!

نظریه کارشناس:

وجود آسیب ها و تهدیدات مختلف در فضای مجازی و به خصوص شبکه های اجتماعی در عصر کنونی بر هیچ کس پوشیده نیست.

دشمن حتی از بازی سالم بچه های ما در کوچه ها هراس دارد و با طراحی بازی های مختلف و ایجاد شبکه های اجتماعی فضای سایبر را جایگزین کوچه های پرهیاهوی قدیم کرده است.

جبهه دشمن در جنگ نرم برای جوانان و قشر فعال ما برنامه ریزی های زیادی انجام داده اند و با ایجاد انواع برنامه های اینترنتی آنها را جذب این فضا کرده اند و به تدریج از این طریق آنها را در ورطه سقوط و انزوا قرار می دهند.

دشمنان اسلام از اجتماع در مساجد و پایگاه ها هراس دارند و با اطلاع از قدرت شبکه های اجتماعی تمام توان خود را در این حوزه بکار گرفته اند تا مردم و به ویژه جوانان و نوجوانان را از اجتماعات سالمی مانند مساجد، پایگاه ها و کوچه های بازی دور کرده و به گوشه انزوای اتاق ها بکشاند و به تدریج آنان را منزوی و افسرده کنند.

یقینا همه باید به این باور برسیم که چشم های تیزبین و دست های آلوده ای در پس این پرده مجازی در کمین ماست و بی تردید اطلاعات خصوصی، خانوادگی و حتی کاری ما در فضای مجازی رصد می شود.

سیدمحمد شاه چراغ، خبرنگار پایگاه خبری پلیس استان سمنان