سمنو پزان در نجف آباد+تصاویر
سمنو پزان در نجف آباد+تصاویر

خبرگزاری ایمنا از دریچه دوربین رضا قلیچ خانی، یکی از مراسم سمنو پزان در نجف آباد را پوشش تصویری داده است. مراسم پخت سمنو در نجف آباد

خبرگزاری ایمنا از دریچه دوربین رضا قلیچ خانی، یکی از مراسم سمنو پزان در نجف آباد را پوشش تصویری داده است.

مراسم پخت سمنو در نجف آباد