فارس: نماینده مردم نجف‌آباد و تیران و کرون در مجلس شورای اسلامی گفت: سال‌ها بود که میراث فرهنگی به دنبال اخذ سند برای قلعه تاریخی قمیشلو بود که انجام شد، سند متعلق به میراث فرهنگی است و هیچ ارتباطی با نابودی محیط زیست ندارد.

سند قمیشلو ارتباطی با تخریب محیط زیست ندارد

فارس: نماینده مردم نجف‌آباد و تیران و کرون در مجلس شورای اسلامی گفت: سال‌ها بود که میراث فرهنگی به دنبال اخذ سند برای قلعه تاریخی قمیشلو بود که انجام شد، سند متعلق به میراث فرهنگی است و هیچ ارتباطی با نابودی محیط زیست ندارد.

ابوالفضل ابوترابی اظهار داشت: پارک قمیشلو یک قلعه بسیار زیبا و تاریخی دارد که متعلق به میراث فرهنگی است و وسط پارک محیط زیست قرار دارد اما خود قلعه متعلق به میراث فرهنگی است.

ابوترابی با بیان آن که بحث واگذاری در این پرونده وجود ندارد، افزود: سند یک قلعه تاریخی که ثبت میراث فرهنگی و متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران بوده، اخذ شده است.

ابوترابی تصریح کرد: این اخذ سند هیچ ارتباطی با اشخاص نداشته و جای هیچگونه نگرانی وجود ندارد‌ و زمین‌خواری یا تخلف صورت نگرفته است؛ دولت وظیفه قانونی خود را انجام داده و برای قسمتی که سند نداشته، سند صادر کرده است.

منطقه حفاظت شده قمیشلو که یک قلعه تاریخی نیز در قلب خود دارد، در شمال نجف آباد و حدفاصل محدوده جغرافیایی این شهرستان با تیران و کرون قرار دارد.

قمیشلو سند قمیشلو ارتباطی با تخریب محیط زیست ندارد سند قمیشلو ارتباطی با تخریب محیط زیست ندارد+تصاویر       21 300x211

قمیشلو

سند قمیشلو ارتباطی با تخریب محیط زیست ندارد

 

قمیشلو سند قمیشلو ارتباطی با تخریب محیط زیست ندارد سند قمیشلو ارتباطی با تخریب محیط زیست ندارد+تصاویر       21
قمیشلو
سند قمیشلو ارتباطی با تخریب محیط زیست ندارد سند قمیشلو ارتباطی با تخریب محیط زیست ندارد+تصاویر       201
قمیشلو سند قمیشلو ارتباطی با تخریب محیط زیست ندارد سند قمیشلو ارتباطی با تخریب محیط زیست ندارد+تصاویر       19
قمیشلو
سند قمیشلو ارتباطی با تخریب محیط زیست ندارد سند قمیشلو ارتباطی با تخریب محیط زیست ندارد+تصاویر       18
قمیشلو سند قمیشلو ارتباطی با تخریب محیط زیست ندارد سند قمیشلو ارتباطی با تخریب محیط زیست ندارد+تصاویر       17
قمیشلو
سند قمیشلو ارتباطی با تخریب محیط زیست ندارد سند قمیشلو ارتباطی با تخریب محیط زیست ندارد+تصاویر       12
سند قمیشلو ارتباطی با تخریب محیط زیست ندارد سند قمیشلو ارتباطی با تخریب محیط زیست ندارد+تصاویر       13
سند قمیشلو ارتباطی با تخریب محیط زیست ندارد سند قمیشلو ارتباطی با تخریب محیط زیست ندارد+تصاویر       14
قمیشلو سند قمیشلو ارتباطی با تخریب محیط زیست ندارد سند قمیشلو ارتباطی با تخریب محیط زیست ندارد+تصاویر       15
قمیشلو
سند قمیشلو ارتباطی با تخریب محیط زیست ندارد سند قمیشلو ارتباطی با تخریب محیط زیست ندارد+تصاویر       16
سند قمیشلو ارتباطی با تخریب محیط زیست ندارد سند قمیشلو ارتباطی با تخریب محیط زیست ندارد+تصاویر       11
سند قمیشلو ارتباطی با تخریب محیط زیست ندارد سند قمیشلو ارتباطی با تخریب محیط زیست ندارد+تصاویر       10
سند قمیشلو ارتباطی با تخریب محیط زیست ندارد سند قمیشلو ارتباطی با تخریب محیط زیست ندارد+تصاویر       9
سند قمیشلو ارتباطی با تخریب محیط زیست ندارد سند قمیشلو ارتباطی با تخریب محیط زیست ندارد+تصاویر       8
سند قمیشلو ارتباطی با تخریب محیط زیست ندارد سند قمیشلو ارتباطی با تخریب محیط زیست ندارد+تصاویر       7
سند قمیشلو ارتباطی با تخریب محیط زیست ندارد سند قمیشلو ارتباطی با تخریب محیط زیست ندارد+تصاویر       2
سند قمیشلو ارتباطی با تخریب محیط زیست ندارد سند قمیشلو ارتباطی با تخریب محیط زیست ندارد+تصاویر       3
سند قمیشلو ارتباطی با تخریب محیط زیست ندارد سند قمیشلو ارتباطی با تخریب محیط زیست ندارد+تصاویر       4
سند قمیشلو ارتباطی با تخریب محیط زیست ندارد سند قمیشلو ارتباطی با تخریب محیط زیست ندارد+تصاویر       5
سند قمیشلو ارتباطی با تخریب محیط زیست ندارد سند قمیشلو ارتباطی با تخریب محیط زیست ندارد+تصاویر       6
سند قمیشلو ارتباطی با تخریب محیط زیست ندارد سند قمیشلو ارتباطی با تخریب محیط زیست ندارد+تصاویر
سند قمیشلو ارتباطی با تخریب محیط زیست ندارد سند قمیشلو ارتباطی با تخریب محیط زیست ندارد+تصاویر
سند قمیشلو ارتباطی با تخریب محیط زیست ندارد سند قمیشلو ارتباطی با تخریب محیط زیست ندارد+تصاویر
سند قمیشلو ارتباطی با تخریب محیط زیست ندارد سند قمیشلو ارتباطی با تخریب محیط زیست ندارد+تصاویر