سند چشم انداز؛ عضویت ۳۵درصد نجف آبادی ها در کتابخانه ها+ فیلم
سند چشم انداز؛ عضویت ۳۵درصد نجف آبادی ها در کتابخانه ها+ فیلم
خبرگزاری صدا و سیما: طبق سند چشم انداز 1404 بایستی ۳۵درصد ساکنین شهرستان نجف آباد، عضو کتابخانه های عمومی باشند ولی در حال حاضر این عدد در حدود ۴درصد است.

طبق سند چشم انداز ۱۴۰۴ بایستی ۳۵درصد ساکنین شهرستان نجف آباد، عضو کتابخانه های عمومی باشند ولی در حال حاضر این عدد در حدود ۴درصد است. در حال حاضر ۵۰هزار کتاب آماده امانت در ۲۵ کتابخانه سطح شهرستان وجود دارد و ۲۵ هزار نفر عضو این کتابخانه ها هستند.

روزانه هزار و پانصد نفر به کتابخانه های شهرستان نجف آباد مراجعه می کنند که این میزان نسبت به پارسال حدود ۱۰درصد رشد داشته است.

سند چشم انداز و سرانه مطالعه در نجف آباد. طبق سند چشم انداز 1404 بایستی ۳۵درصد ساکنین شهرستان نجف آباد، عضو کتابخانه های عمومی باشند .

کتاب