بر طبق اعلام اداره آموزش و پرورش نجف آباد از ۲۶ رتبه زیر صد این شهرستان در کنکورهای سراسری سه سال گذشته،نزدیک به نوزده نفر معادل هفتاد و سه درصد را دختران تشکیل می دهند و در سال جاری آمار کلی این دانش آموزان نخبه از پنج نفر به دوازده نفر افزایش پیدا کرده است. […]

بر طبق اعلام اداره آموزش و پرورش نجف آباد از ۲۶ رتبه زیر صد این شهرستان در کنکورهای سراسری سه سال گذشته،نزدیک به نوزده نفر معادل هفتاد و سه درصد را دختران تشکیل می دهند و در سال جاری آمار کلی این دانش آموزان نخبه از پنج نفر به دوازده نفر افزایش پیدا کرده است.

در آمار منتشر شده از سوی آموزش و پرورش شهرستان از مجموع دوازده رتبه زیر ۱۰۰ سال تحصیلی جاری،تنها ۴ سهم به پسران رسیده که این امر در دو سال اخیر نیز به ترتیب به یک نفر از مجموع پنج رتبه برتر و ۲ دانش آموز از کل ۹ رتبه برتر     کنکور سراسری رسیده است.

در بین آموزشگاه هایی که این دانش آموزان طی سه سال اخیر از آنها به برترین دانشگاه های کشور راه پیدا کردند نیز فرزانگان با ۵ نفر، شاهد کوثر،شهید ابوترابی و شاهد امام علی هر کدام با ۴ نفر بیشترین سهم را از آن خود کرده اند.

در ادامه نیز مشخصات کامل این دانش آموزان، به همراه گروه امتحانی،سهمیه نهایی،رتبه کشوری،رتبه در سهمیه و نام آموزشگاه آنها را می توانید مشاهده کنید.

رتبه های زیر ۱۰۰ کنکور در سال تحصیلی ۹۴-۹۳

ردیف

نام و نام خانوادگی گروه امتحانی سهمیه نهایی رتبه در سهمیه آموزشگاه
۱ فاطمه غلامی علوم انسانی منطقه ۲ ۲ منطقه و ۷ کشور فرزانگان
۲ فائزه کاظمی علوم انسانی منطقه ۲ ۲۹ حضرت صاحب الزمان (عج)
۳ زینب رشیدی علوم انسانی منطقه ۲ ۶۶ دخترانه صدرا
۴ زینب خانی ریاضی- زبان منطقه ۲ ۷۲ در هر دو رشته فرزانگان
۵ آرام عینی زبان منطقه ۲ ۹۶ نخبگان
۶ حسین مهدیه علوم انسانی ایثارگران ۱۶ پسرانه صدرا
۷ فاطمه مهدیه زبان ایثارگران ۳۱ فرزانگان
۸ محمد حسن پویا فر علوم تجربی ایثارگران ۶۷ امام صادق (ع)
۹ الهام محمدی زبان ایثارگران ۸۰ شهید سالدورگر
۱۰ علی نادر نژاد زبان ایثارگران ۸۵ شاهد امام مهدی (عج)
۱۱ کوثر عزیزی ریاضی و فیزیک- زبان ایثارگران ۸۷ ریاضی

۸۳ زبان

فرزانگان
۱۲ محمد رضا معین ریاضی و فیزیک ایثارگران ۹۱ شاهد امام مهدی (عج)

 

 

رتبه های زیر ۱۰۰ کنکور در سال تحصیلی ۹۳-۹۲
ردیف نام و نام خانوادگی گروه امتحانی سهمیه نهایی رتبه در سهمیه آموزشگاه
۱ حسنی حق پرستی هنر ایثارگران ۱۸ شهید ابوترابی
۲ داود عنایتی ریاضی و فیزیک ایثارگران ۳۶ شاهد امام مهدی (عج)
۳ زهرا نوری هنر منطقه دو ۴۱ شهید ابوترابی
۴ الهام قیصری علوم انسانی ایثارگران ۴۸ شاهد کوثر
۵ منیره السادات مغزی علوم تجربی ایثارگران ۸۹ شاهد کوثر

 

 

 

رتبه های زیر ۱۰۰ کنکور در سال تحصیلی ۹۳-۹۲
ردیف نام و نام خانوادگی گروه امتحانی سهمیه نهایی رتبه در سهمیه آموزشگاه
۱ سمیرا زمانی علوم انسانی منطقه۲ ۳۴ دخترانه صدرا
۲ نسرین نجفیان هنر منطقه ۲ ۴۲ شهید ابوترابی
۳ زهرا فیروزی هنر ایثارگران ۷ شهید ابوترابی
۴ محمد مهدی قاسمی علوم تجربی ایثارگران ۱۷ امام مهدی (عج)
۵ سید علی آیت علوم تجربی ایثارگران ۲۳ شاهد امام مهدی (عج)
۶ مهسا مهدیه ریاضی و فیزیک ایثارگران ۳۶ شاهد کوثر
۷ سارا باستانی نیا علوم انسانی ایثارگران ۶۳ شاهد کوثر
۸ خدیجه پور محمدی علوم انسانی ایثارگران ۸۱ صدیقه کبری
۹ صبا حسناتی علوم انسانی ایثارگران ۹۴ شاهد کوثر