سه آتش سوزی در نجف آباد+تصاویر
سه آتش سوزی در نجف آباد+تصاویر
طی هفته گذشته پرسنل آتش نشانی نجف آباد، سه حریق را در نقاط مختلف مهار کردند. حریق در یک منزل مسکونی، یک ایوان باغ و پراید از جمله این حوادث بودند که متاسفانه یکی از شهروندان در خلال این حوادث جان خود را از دست داد.

سه آتش سوزی در نجف آباد+تصاویر

طی هفته گذشته پرسنل آتش نشانی نجف آباد، سه حریق را در نقاط مختلف مهار کردند. حریق در یک منزل مسکونی، یک ایوان باغ و پراید از جمله این حوادث بودند که متاسفانه یکی از شهروندان در خلال این حوادث جان خود را از دست داد.

پایگاه خبری شهرداری: در روز دوشنبه هفدهم دیماه پرسنل آتش نشانی، پراید آتش گرفته در بلوار فجر را خاموش کردند و در گوشه دیگری از شهر خانه ای که بر اثر بی احتیاطی و با آتش سیگار شعله ور شده بود را از ایراد خسارت بیشتر نجات دادند.

در همین روزها، صالح آباد نیز شاهد حادثه دلخراشی بود که طی آن آتش داخل کرسی به محیط داخلی ایوان باغ سرایت کرده و جان جوان حاضر در محل را گرفته بود.

آتش سوزی در منزل مسکونی

آتش سوزی در منزل مسکونی

 

سه آتش سوزی در نجف آباد+تصاویر