سال هاست که با وجود این همه دستگاه دولتی عریض و طویل متولی محیط زیست، به دلیل سوء مدیریت ها و کم کاری ها، شهرهای مختلف کشور درگیر معضل آلودگی هوا شده اند و اوج تلاش و مدیریت مسئولان، تعطیل کردن درس و تحصیل است.

سوء مدیریت ها و اختلال در زندگی مردم

سال هاست که با وجود این همه دستگاه دولتی عریض و طویل متولی محیط زیست، به دلیل سوء مدیریت ها و کم کاری ها، شهرهای مختلف کشور درگیر معضل آلودگی هوا شده اند و اوج تلاش و مدیریت مسئولان، تعطیل کردن درس و تحصیل است.

این تعطیلی ها، زندگی بسیاری از شهروندان را مختل کرده و مجبورند با وجود پرداخت شهریه های قابل توجه برای تحصیل و سرویس فرزندان، نزدیک به یک هفته از تحصیل عقب مانده و بعضا خودشان دست به کار آموزش فرزندان شوند.

کاش به جای تعطیلی مدارس، خطوط تولید ایران خودرو و سایپا را تعطیل می کردند تا هم آمار تلفات جاده ای کم شود و هم مردم بی نوا این قدر مصیبت آلودگی هوا را تحمل نکنند. آلودگی هایی که نشانه اش را می توان در بسیاری زمینه ها از جمله شیوع گسترده بیماری های صعب العلاج مختلف مانند انواع سرطان مشاهده کرد.

آلودگی هوا در نجف آباد سوء مدیریت ها و اختلال در زندگی مردم سوء مدیریت ها و اختلال در زندگی مردم                   300x225

آلودگی هوا در نجف آباد