فارس: نماینده مردم نجف آباد، تیران و کرون در مجلس شورای اسلامی از طرح سوال از وزیر کار بابت واگذاری ناموفق کارخانه کاشی نیلوی گلدشت نجف آباد به بخش خصوصی خبر داد.

سوال از وزیر کار بابت کارخانه کاشی نیلو

فارس: نماینده مردم نجف آباد، تیران و کرون در مجلس شورای اسلامی از طرح سوال از وزیر کار بابت واگذاری ناموفق کارخانه کاشی نیلوی گلدشت نجف آباد به بخش خصوصی خبر داد.

ابوالفضل ابوترابی گفت:این کارخانه که در سال ۹۲ به بخش خصوصی واگذار شده متعلق به سازمان تأمین اجتماعی است و  خریدار به تعهدات مالی‌اش عمل نکرده است. طبق قرارداد، بنا بوده  مبلغ مورد نظر در سه مرحله از سوی خریدار پرداخت شود ولی خریدار تنها قسط اول را و آن هم از محل فروش دارایی های کارخانه تسویه کرده است.

ابوترابی خاطرنشان کرد:  طبق قرارداد چنانچه خریدار اقساطش را پرداخت نکند، کارخانه بایستی به تأمین اجتماعی باز گردد ولی جالب اینجاست که سازمان تأمین اجتماعی پیگیر مطالباتش نیست.

این نماینده مجلس در پایان اظهار داشت: کارخانه نیلوی گلدشت نجف آباد پیش از واگذاری به بخش خصوصی ۷۰۰ کارگر داشته که امروز تعداد کارگران این کارخانه به ۲۰۰ نفر تقلیل یافته و این وضعیت، بارها اعتراض کارگران را به دنبال داشته است.

ابوالفضل ابوترابی

ابوالفضل ابوترابی

سوال از وزیر کار بابت کارخانه کاشی نیلو