انفجار کوره صنعتی دو کارگر 25 و ۳۱ ساله را راهی بیمارستان شهید محمد منتظری این شهر کرد.

سوختن ۲کارگر در نجف آباد

انفجار کوره صنعتی دو کارگر ۲۵ و ۳۱ ساله را راهی بیمارستان شهید محمد منتظری این شهر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان: مدیر روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان اصفهان گفت:  این حادثه بعداز ظهر دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ماه روی داد ولی هنوز در خصوص علت وقوع آن اظهار نظری نشده است.

شهرک صنعتی کاوه دارای ۶۵ کارگاه کوچک و بزرگ  است.

حادثه سوختن ۲کارگر در نجف آباد سوختن ۲کارگر در نجف آباد            300x212

حادثه

سوختن ۲کارگر در نجف آباد