سومی آزاد نجف آباد در جایزه ملی فن آوری اطلاعات
سومی آزاد نجف آباد در جایزه ملی فن آوری اطلاعات

 در سومین همایش ملی مدیران فناوری اطلاعات مراکز علمی کشور سامانه همراه دانشگاهی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد به عنوان دستاورد برگزیده سوم مورد تقدیر قرار گفت. از مجموعه دستاوردهای برگزیده، سه دستاورد در بخش غیر دانشجویی و یک دستاورد در بخش وبگاه های مراکز علمی شایسته دریافت جایزه فاب (فناوری اطلاعات برتر) […]

 در سومین همایش ملی مدیران فناوری اطلاعات مراکز علمی کشور سامانه همراه دانشگاهی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد به عنوان دستاورد برگزیده سوم مورد تقدیر قرار گفت.

از مجموعه دستاوردهای برگزیده، سه دستاورد در بخش غیر دانشجویی و یک دستاورد در بخش وبگاه های مراکز علمی شایسته دریافت جایزه فاب (فناوری اطلاعات برتر) شدند.

در بخش غیر دانشجویی ،سامانه همانندجو از پژوهشگاه علوم وفناوری اطلاعات به عنوان برگزیده اول (فاب طلایی)، پایگاه اشتراک دانش (پاد) از دانشگاه فرودسی مشهد به عنوان برگزیده دوم (فاب نقره ای) و سامانه همراه دانشگاهی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد به عنوان دستاورد برگزیده سوم (فاب برنزی) انتخاب و معرفی شدند.
همچنین در بخش وبگاه های مراکز علمی ، وبگاه دانشگاه تهران به عنوان برنده فاب طلایی در قالب این همایش معرفی شد.
احمد گنجی دبیر اجرایی سومین همایش ملی مدیران فناوری اطلاعات مراکز علمی کشور گفت: تبادل تجربه، آشنایی با ایده ها و فرصت های تازه برای بهبود عملکرد فناوری اطلاعات و برقراری پیوندکاری با مدیران و کارشناسان فناوری اطلاعات از جمله اهداف برگزاری این همایش است.

منبع: ایرنا