در رقابت های فوتسال جانبازان استان، تیم نجف آباد پس از اصفهان و فلاورجان بر سکوی سوم ایستاد.

سومی نجف آباد در فوتسال استان

در رقابت های فوتسال جانبازان استان، تیم نجف آباد پس از اصفهان و فلاورجان بر سکوی سوم ایستاد.

برای  تیم نجف آباد احمداسحاقی، سعیدمسعودی، حمید حسن پور، آیت محمدی، فریدون عظیمی ، عبدالله اسدی، مسعود مشاوری، محمود گلی،  احمد چاوشی و قنبرعلی اصلانی باز می کردند.

مربیگری و سرپرستی این تیم را محمد علی دارابی و مجتبی کاظمی بر عهده داشتند.

مسابقات فوتسال پیشکسوتان سومی نجف آباد در فوتسال استان سومی نجف آباد در فوتسال استان               2 300x225

مسابقات فوتسال پیشکسوتان

مسابقات فوتسال پیشکسوتان سومی نجف آباد در فوتسال استان سومی نجف آباد در فوتسال استان               1 300x169

مسابقات فوتسال پیشکسوتان

سومی نجف آباد در فوتسال استان