ایلنا: ابوالفضل ابوترابی گفت: همزمان با حوادث عراق و لبنان، قرار بود با محوریت آمد نیوز اتفاقات مشابهی نیز در ایران عملیاتی شود ولی با دستگیری روح الله زم توسط اطلاعات سپاه و شناسایی شبکه وابسته به او، نقشه این فتنه که در آن زن ها جایگاه ویژه ای داشتند، شکست خورد.

سپاه، فتنه مهر۹۸ را خنثی کرد

ایلنا: ابوالفضل ابوترابی گفت: همزمان با حوادث عراق و لبنان، قرار بود با محوریت آمد نیوز اتفاقات مشابهی نیز در ایران عملیاتی شود ولی با دستگیری روح الله زم توسط اطلاعات سپاه و شناسایی شبکه وابسته به او، نقشه این فتنه که در آن زن ها جایگاه ویژه ای داشتند، شکست خورد.

ابوترابی گفت: شش سرویس اطلاعاتی خارجی به محوریت فرانسه و رژیم صهیونیستی از روح الله زم حمایت می‌کردند ولی سپاه او را در عملیاتی پیچیده دستگیر و بعد از ۴۸ ساعت تخلیه اطلاعاتی، خبر را منتشر کرد.

نماینده مردم نجف‌ آباد، تیران و کرون در مجلس تصریح کرد: طی ۱۰سال گذشته شبکه سازی گسترده ای در بین ورزشکاران، هنرمندان، کارمندان دولت، نظامیان، قوه مقننه و حتی قوه قضائیه شکل گرفته بود و قرار بود از این طریق امسال اتفاقات ناگواری در کشور روی دهد.

این نماینده مجلس اضافه کرد: قرار بود تلویزیون اینترنتی آمدنیوز با پشتیبانی اسرائیل و قابلیت دریافت بر روی گوشی های همراه راه اندازی شود. همراه با دستگیری زم، کشفیات زیادی نیز مرتبط با آشوب های اجتماعی انجام گرفت که یکی از نمونه های آن کشف ۲۰ هزار کلاه متحد الشکل در مسیر مشهد به تهران بود.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در پایان اعلام داشت: قرار بود در ایران نیز همانند عراق و لبنان، تعدادی زن محور بوده و بین آشوبگران پول توزیع کنند.

ابوالفضل ابوترابی سپاه سپاه، فتنه مهر۹۸ را خنثی کرد                 4 300x201

ابوالفضل ابوترابی