شاگرد اولی نجف آباد در نسخه نویسی الکترونیک
شاگرد اولی نجف آباد در نسخه نویسی الکترونیک
صدا و سیما: مدیرکل بیمه سلامت استان اصفهان گفت: در بین شهرستان های استان اصفهان، نجف آباد با پوشش 80 درصدی، بهترین عملکرد را در پیاده سازی طرح نسخه نویسی الکترونیکی داراست.

شاگرد اولی نجف آباد در نسخه نویسی الکترونیک

صدا و سیما: مدیرکل بیمه سلامت استان اصفهان گفت: در بین شهرستان های استان اصفهان، نجف آباد با پوشش ۸۰ درصدی، بهترین عملکرد را در پیاده سازی طرح نسخه نویسی الکترونیکی داراست.

حسین بانک متوسط این موضوع در استان را ۱۸ درصد دانست و با تاکید بر ارائه آموزش های نرم افزاری برای پزشکان و موسسه های مربوطه به منظور رشد نسخه نویسی الکترونیکی ادامه داد:چهار هزار و ۸۶۰ موسسه در اصفهان طرف قرارداد اداره کل بیمه سلامت هستند که این استان پس از تهران از لحاظ تعداد، بیشترین مراکز طرف قرارداد را در کشور دارد.

بانک خاطر نشان کرد: چاپ دفاتر بیمه سلامت همگانی از ابتدای اردیبهشت، دفاتر بیمه روستاییان و شهر‌های زیر ۲۰ هزار نفر جمعیت از ابتدای خرداد و دفاتر سایر بیمه‌شدگان از ابتدای تیر متوقف شده گفت بیمه‌شدگان برای دریافت خدمات درمانی از کُد ملی خود استفاده می‌کنند.

اردوی جهادی پزشکان در دهق

شاگرد اولی نجف آباد در نسخه نویسی الکترونیک