دفتر فرهنگ و مطالعات پایداری حوزه هنری استان اصفهان، عصر جمعه 12 مرداد ماه برنامه ی شب خاطره ی مدافعان حرم را در یادمان شهدای نجف آباد برگزار می کند.

شب خاطره مدافعان حرم در نجف آباد

دفتر فرهنگ و مطالعات پایداری حوزه هنری استان اصفهان، عصر جمعه ۱۲ مرداد ماه برنامه ی شب خاطره ی مدافعان حرم را در یادمان شهدای نجف آباد برگزار می کند.

 روابط عمومی حوزه هنری: منصور قربانی مدیر دفتر فرهنگ و مطالعات پایداری حوزه هنری استان  افزود: در این برنامه محمود افقری مجری خواهد بود و حسناتی امام جمعه نجف آباد و عرب پور فرمانده سابق لشکر ۱۴ امام حسین صحبت خواهند کرد.

شب خاطره مدافعان حرم در نجف آباد شب خاطره مدافعان حرم در نجف آباد شب خاطره مدافعان حرم در نجف آباد                 214x300

شب خاطره مدافعان حرم در نجف آباد

خاطره گویی مصطفی بیدقی از اسرای داعش و دو همرزم شهید حججی در کنار شعر خوانی سید علی شکرالهی که امسال در حضور رهبری شعر خوانده بود، از دیگر بخش های برنامه هستند.

شب خاطره مدافعان حرم در نجف آباد