شب عید به فکر هم باشیم+فیلم
شب عید به فکر هم باشیم+فیلم

شب عید، به فکر هم باشیم. کلیپی از مجموعه کلیپ های کمیته امداد با موضوع نوروز کمیته امداد امام خمینی نجف آباد نجف آباد نیوز  

شب عید، به فکر هم باشیم.

کلیپی از مجموعه کلیپ های کمیته امداد با موضوع نوروز

کمیته امداد امام خمینی نجف آباد

نجف آباد نیوز

 

کلیپ های کمیته امداد

کمیته امداد