«شرافت» از دادستانی رفت
«شرافت» از دادستانی رفت

پایگاه خبری فرمانداری: در مراسمی رضا شرافت دادستان پیشین نجف آباد تودیع و محمد رضا توکلی به عنوان عهده دار جدید این مسئولیت معارفه شد. توکلی پیش از این ریاست دادگستری فریدن را بر عهده داشته است. در خبر اشاره ای به مسئولیت جدید شرافت نشده است. در تصویر شرافت در حال گرفتن لوح تقدیر […]

پایگاه خبری فرمانداری: در مراسمی رضا شرافت دادستان پیشین نجف آباد تودیع و محمد رضا توکلی به عنوان عهده دار جدید این مسئولیت معارفه شد.

توکلی پیش از این ریاست دادگستری فریدن را بر عهده داشته است. در خبر اشاره ای به مسئولیت جدید شرافت نشده است.

در تصویر شرافت در حال گرفتن لوح تقدیر بوده و توکلی نیز اولین نفر از سمت چپ قابل مشاهده است.