در شرایطی که هنوز درس و مشق دانش آموزان با محدودیت های خاص کرونایی مواجه است، خیلی از جاها مثل شهرهای گردشگری، اماکن ورزشی و تفریحی با حداکثر ظرفیت خود و با کمترین رعایت شیوه نامه های بهداشتی، در حال فعالیت هستند.

شلوغی خطرناک در پیست موتورسواری نجف آباد+فیلم

در شرایطی که هنوز درس و مشق دانش آموزان با محدودیت های خاص کرونایی مواجه است، خیلی از جاها مثل شهرهای گردشگری، اماکن ورزشی و تفریحی با حداکثر ظرفیت خود و با کمترین رعایت شیوه نامه های بهداشتی، در حال فعالیت هستند.

نمونه اش، پیست موتور سواری و خودروسواری نجف آباد در شمال این شهر است که جمعه ها، برنامه هایی بسیار شلوغ برگزار می کند. برنامه هایی که بیشتر حاضرین بدون ماسک بوده و هیچ فاصله ای را رعایت نکرده اند. نکته جالب این گونه تجمع ها که مشابهش در مورد برخی فروشگاه بزرگ شهر نیز دیده شده، حضور پرتعداد دانش آموزانی است که مدرسه نمی روند یا کمتر می روند تا کرونا نگیرند. مشاهدات دیگر خبرنگاران نیز حاکی از آن است که چنین برنامه هایی با همین تراکم جمعیت، طی هفته های گذشته نیز برگزار شده است.

شهروند ارسال کننده این فیلم نوشته: «با سلام! با توجه به اینکه شهرستان نجف آباد از رنگ آبی به رنگ زرد تغییر کرده، کلیپی ارسال می کنم که شاید توجه مسئولین شهرستان به این موضوع جلب بشه! جمعه ٢۴ بهمن۹۹ ».

پیست موتورسواری شلوغی خطرناک در پیست موتورسواری نجف آباد+فیلم شلوغی خطرناک در پیست موتورسواری نجف آباد+فیلم                  19 300x210

پیست موتورسواری

شلوغی خطرناک در پیست موتورسواری نجف آباد+فیلم