در شرایط بیماری اقتصادی قرار گرفته ایم به طوری که مانند بیماری که علائم حیاتی اش ناگهان کم و زیاد می شود، شاخصه های اقتصادی کشور همچون قیمت ارز نیز با نوسانات شدید مواجه است.

شلیک موشک به دلار

در شرایط بیماری اقتصادی قرار گرفته ایم به طوری که مانند بیماری که علائم حیاتی اش ناگهان کم و زیاد می شود، شاخصه های اقتصادی کشور همچون قیمت ارز نیز با نوسانات شدید مواجه است.

ایمنا: ابوالفضل ابوترابی با اظهار امیدواری برای ادامه روند کاهش قیمت دلار بیان داشت: اصل موضوع همان بیماری اقتصادی کشور است ولی در این میان برخی دیگر از عوامل همچون نمایش اقتدار کشور در قالب حمله موشکی سپاه، نمایش عزم قوه قضاییه در برخورد با مفاسد اقتصادی، جدی شدن عزم دولت برای کاهش قیمت دلار، تصمیمات اقتصادی سران سه قوه و حمله پهبادی یمنی ها به فرودگاه دبی و فرار سرمایه ها از این کشور نیز در کاهشی شدن نرخ دلار موثر بوده اند.

نماینده مردم نجف آباد، تیران و کرون در مجلس از جنگ روانی ایجاد شده در فضای مجازی برای کاهش اقبال عمومی به دلار و تعدیل قیمت آن به عنوان دیگر عامل موثر در این خصوص نام برد و اظهار داشت: معتقدم طرح موضوع FATF در این زمینه تاثیری نداشته چون تعیین تکلیف آن در کمتر از پنج ماه آینده امکان پذیر نخواهد بود. این امکان وجود دارد که مجلس مثل گذشته آن را مسکوت گذاشته یا حتی تصویب نکند و حتی در صورت عبور از مجلس نیز به احتمال بسیار قوی در شورای نگهبان رد خواهد شد.

ابوالفضل ابوترابی شلیک موشک به دلار شلیک موشک به دلار                  1 300x168

ابوالفضل ابوترابی

شلیک موشک به دلار