رکنا: راننده قانونمند اصفهانی که در جاده پرتردد نجف آباد به فولادشهر شاهد تصادف یک خودروی پژو پرشیا با خودروی پلیس و متواری شدن راننده خاطی بود، با تعقیب این خودرو باعث شناسایی و دستگیری راننده فراری شد.

شناسایی متخلفِ فراری جاده نجف آباد به فولادشهر

رکنا: راننده قانونمند اصفهانی که در جاده پرتردد نجف آباد به فولادشهر شاهد تصادف یک خودروی پژو پرشیا با خودروی پلیس و متواری شدن راننده خاطی بود، با تعقیب این خودرو باعث شناسایی و دستگیری راننده فراری شد.

این شخص که مورد تقدیر پلیس نیز قرار گفته، بیان داشته: خودروی سمند نیروی انتظامی پس از برخورد با درخت، به شدت آسیب دیده بود. اول خواستیم به کمک دو سرنشین آن برویم ولی وقتی دیدیم حال عمومی شان خوب است، خودروی فراری را تعقیب کرده و در ورودی فولادشهر عکس و فیلم از آن ها گرفته و دوباره پیش افسران پلیس برگشتیم.

نیروی انتظامی شناسایی متخلفِ فراری جاده نجف آباد به فولادشهر شناسایی متخلفِ فراری جاده نجف آباد به فولادشهر             2 300x225

نیروی انتظامی

شناسایی متخلفِ فراری جاده نجف آباد به فولادشهر