به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، پیکر پاک شهید حججی تحویل داده شد و به معراج الشهداء شهر تدمر سوریه رسید. اخبار تکمیلی در این خصوص، در آینده اعلام خواهد شد.  

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، پیکر پاک شهید حججی تحویل داده شد و به معراج الشهداء شهر تدمر سوریه رسید.

اخبار تکمیلی در این خصوص، در آینده اعلام خواهد شد.