برای ۴۹۶ موقوفه ثبت شده در این شهرستان، بیش از ۷۷۵ رقبه یا ملحقاتی که به تدریج به اصل موقوفه اضافه شده‌اند، شناسایی شده است که از این تعداد بیش از ۶۲۰ مورد ملکی و بقیه غیرملکی هستند.

شناسایی ۷۷۵ رقبه برای موقوفات نجف‌آباد

برای ۴۹۶ موقوفه ثبت شده در این شهرستان، بیش از ۷۷۵ رقبه یا ملحقاتی که به تدریج به اصل موقوفه اضافه شده‌اند، شناسایی شده است که از این تعداد بیش از ۶۲۰ مورد ملکی و بقیه غیرملکی هستند.

ایمنا: رییس اداره اوقاف و امور خیریه نجف آباد گفت:از مجموع این رقبه‌ها بیش از ۵۵۰ مورد درآمدزا است و بقیه فاقد درآمد مشخص هستند همچنین نزدیک به ۴۴۰ مورد نیز هنوز دایر است و ۱۵۷ مجموعه نیز همانند برخی کاروانسراها غیر قابل استفاده هستند.

حجت الاسلام روح الله بیدرام با اشاره به تلاش‌های صورت گرفته برای تعیین وضعیت ۲۱ رقبه به ثبت رسیده، خاطرنشان کرد: بیش از ۲۳۰ مورد از این موقوفه‌ها دارای کاربری تجاری، حدود ۱۵۰ رقبه کشاورزی و ۳۵ مورد نیز مسکونی هستند.

رییس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان نجف آباد اضافه کرد: برخی به اشتباه تصور می‌کنند که سند تمامی موقوفات به نام اداره اوقاف است، اما در واقع تمامی اسناد مالکیت موقوفه‌ها به نام بانی آن زده شده است و ما تنها نگهدارنده این اسناد و مجری تمام و کمال نیت واقف هستیم.

بیدارم با بیان اینکه از کل موقوفه‌های شهرستان نزدیک به ۴۳۹ مورد توسط اوقاف اداره می‌شود و ۵۷ مجموعه نیز دارای متولی خاص است، گفت: اداره اوقاف تنها بر عملکرد مالی و تطابق هزینه‌ کرد درآمد موقوفه با نیت واقف نظارت دارد، در خصوص موقوفه‌هایی نیز که اوقاف متولی آن‌ها است، اسناد مربوط به کوچک‌ترین هزینه صورت گرفته از محل درآمد موقوفه بایستی ظرف کمتر از ۲۰ روز تحویل اداره تحقیق استان شود تا فرآیند اجرای نیت واقف به صورت کاملا شفاف جریان داشته باشد.

وی افزود: به جز قطعه زمینی در شهر دهق که درآمد ناشی از آن توسط مالک اولیه برای نسل‌های بعد به صورت خاص وقف شده است و دو موقوفه‌ای که ترکیبی از خاص و عام هستند، سایر موقوفه‌های شهرستان عام‌المنفعه هستند.

رییس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان نجف آباد ادامه داد: وقف‌نامه دو موقوفه در این شهرستان بر روی سنگ حک شده و یک مورد روی پارچه نوشته شده است و بقیه بر روی کاغذهای معمولی درج شده‌اند.

وقف برای نیازمندان شناسایی ۷۷۵ رقبه برای موقوفات نجف‌آباد شناسایی ۷۷۵ رقبه برای موقوفات نجف‌آباد        300x225

وقف

شناسایی ۷۷۵ رقبه برای موقوفات نجف‌آباد