شهرداری آماده اجرای قانون مصرف نیم درصد بودجه شهرداری در امور فرهنگی شهر است
شهرداری آماده اجرای قانون مصرف نیم درصد بودجه شهرداری در امور فرهنگی شهر است

شهردار نجف آباد گفت:برای اجرای قانون اختصاص نیم درصد از بودجه سالیانه شهرداری ها به امور فرهنگی شهر، این آمادگی وجود دارد تا در صورت رعایت کامل قوانین موجود در این زمینه و شفاف شدن محل هزینه این مبالغ با نظارت فرمانداری با دستگاه های مسئول تعامل سازنده داشته باشیم. مسعود منتظری شهردار نجف آباد […]

شهردار نجف آباد گفت:برای اجرای قانون اختصاص نیم درصد از بودجه سالیانه شهرداری ها به امور فرهنگی شهر، این آمادگی وجود دارد تا در صورت رعایت کامل قوانین موجود در این زمینه و شفاف شدن محل هزینه این مبالغ با نظارت فرمانداری با دستگاه های مسئول تعامل سازنده داشته باشیم.
مسعود منتظری شهردار نجف آباد در گفت و گو با  ضمن بیان این مطلب گفت:« هدف قانونگذار در این مورد مصرف بخشی از بودجه شهر در مباحث فرهنگی است که امور کتابخانه های عمومی نیز می تواند بخشی از آن به شمار آید و این امر باید زیر نظر کمیته ای با حضور و نظارت فرماندار،شهردار،نماینده کتابخانه های عمومی شهر و دیگر مسئولین صورت گرفته و محل دقیق مصرف چنین مبالغی نیز به روشنی مشخص شود.»
منتظری در بخش دیگری از سخنان خود عدم برگزاری منظم جلسات مربوط به این قانون و مشخص نشدن محل هزینه کرد مبالغ تعیین شده را از مهمترین انتقادات وارد به این حوزه دانست و اضافه کرد:« مجموعه شهرداری نجف آباد در حال حاضر خیلی بیشتر از ۵/ درصد از بودجه سالیانه خود را در امورات مختلف فرهنگی و هنری مصرف می کند ولی با این وجود آماده است خدمات مختلف ساختمانی و عمرانی را نیز به مراکز فرهنگی و کتابخانه های شهر در راستای اجرای چنین قانونی را ارائه دهد.»
شهردار در پایان با تاکید بر ایستادگی مجموعه تحت مدیریت خود در مقابل برخی جوسازی های رسانه ای بیان داشت:« کمک های شهرداری به مراکز مختلف فرهنگی هنری و فعالیت های صورت گرفته در این زمینه از روی دغدغه و علاقه صورت می گیرد و هیچ الزام قانونی در این خصوص وجود ندارد به همین دلیل چنین کارهایی در اولویت های پس از امور جاری و عمرانی و در حد توان شهرداری صورت می گیرد.»

منبعخبر: najafabadnews.ir