نیمۀ دوم دهۀ50، نجف‌آباد شاهد حضور شهردار متفاوتی بود. جوانی خوش‌تیپ و اهل تهران که با قدرت و نفوذی که داشت، هم‌زمان چهار سمت مختلف را اشغال کرده بود. یکی‌اش را یادم نیست ولی در کنار امورات شهرداری، ریاست حزب رستاخیز و شیر و خورشید شهر را هم در دست داشت.

شهردار ۴شغله در نجف آباد

نیمۀ دوم دهۀ۵۰، نجف‌آباد شاهد حضور شهردار متفاوتی بود. جوانی خوش‌تیپ و اهل تهران که با قدرت و نفوذی که داشت، هم‌زمان چهار سمت مختلف را اشغال کرده بود. یکی‌اش را یادم نیست ولی در کنار امورات شهرداری، ریاست حزب رستاخیز و شیر و خورشید شهر را هم در دست داشت.

چند کار مهم برای قبرستان شهر انجام داد. اول از همه، «بُقعه» را حذف کرد. برای هر میت، تا چهل روز اتاقکی فلزی روی قبرش گذاشته و داخلش قرآن و دعا می‌خواندند. این بقعه، ظاهر قبرستان را زشت کرده و گاهی هم پاتوق افراد خلاف می‌شد. شهردار این مشکل را رفع کرد و بعد رفت سراغ مقبره‌هایی که پولدارها به تقلید از تهران، دورتادور قبرستان ساخته بودند. جلوی ساخته‌شدن مقبره‌های جدید را گرفت و ساختمان‌های موجود را به تدریج قلع و قمع کرد.

مرحلۀ بعد، تدوین یک اساسنامه بود تا از آن به بعد کسی نتواند سلیقۀ شخصی‌ یا سفارش‌ افراد خاص را در مدیریت قبرستان اعمال کند. بر اساس «اساسنامۀ سازمان گورستان‌های نجف‌آباد» که سال۱۳۵۵ به صورت دفترچه‌ای منتشر شد، یک هیات مدیرۀ هفت نفره تمامی امورات گورستان را زیر نظر شهرداری و انجمن شهر برای بازه‌های زمانی دو ساله بر عهده می‌گرفتند.

نمایندۀ شهردار، رییس یا نماینده دادگاه، رییس یا نمایندۀ ادارۀ بهداری، سرپرست فضای سبز، یکی از روحانیون معتمد مقیم شهر به پیشنهاد شهرداری و تصویب انجمن شهر و دو نفر از معتمدان محلی با معرفی انجمن شهر، اعضای هیات مدیره را تشکیل می‌دادند.

بخشی از کتاب ناگفته ها به روایت محمد رضا پزشکی، کاری از انتشارات مهر زهرا

کتاب ناگفته ها اثر محمد رضا پزشکی

کتاب ناگفته ها اثر محمد رضا پزشکی

شهردار ۴شغله در نجف آباد