نزدیک به چهارصد تصویر از سردار شهید احمد کاظمی. این تصاویر که برخی از آن ها برای اولین بار منتشر می شوند، از دوران کودکی بنیان گذار لشکر زرهی 8نجف اشرف تا مراسم تشییع او را در بر می گیرد.

تصاویر شهید احمد کاظمی

نزدیک به چهارصد تصویر کمتر دیده شده از سردار شهید احمد کاظمی بنیانگزار و فرمانده لشکر ۸ نجف اشرف را می توانید اینجا مشاهده کنید. تصاویری از دوران مختلف زندگی این سردار شهید.

شهید احمد کاظمی تصاویر تصاویر شهید احمد کاظمی+ تصاویر               396 300x195

شهید احمد کاظمی

سردار شهید احمد کاظمی تصاویر تصاویر شهید احمد کاظمی+ تصاویر               391 300x195

شهید احمد کاظمی

تصاویر شهید احمد کاظمی تصاویر تصاویر شهید احمد کاظمی+ تصاویر               382 300x165

شهید احمد کاظمی

نجف آباد نیوز